Koor

De repetities vinden elke woensdagavond plaats in de Sint-Martinuskerk van Rijmenam van 20.00 u tot 22.00 u. Daar wordt vaak intensief gewerkt maar het blijft aMUZEment.

Koor aMUZEment

Het gemengd koor aMUZEment ontstaat in 2001 onder impuls van Joke Swaan, de huidige voorzitster.

 

Aanvankelijk gaat het koor naamloos door het leven en beperkt het repertoire zich tot religieuze muziek voor de misvieringen in eigen parochie.

 

In 2003 wordt Peter Pázmány de nieuwe dirigent. Hij breidt het repertoire meteen stevig uit met profane muziek, in de meest diverse stijlen en van oud tot hedendaags. De concerten van aMUZEment zijn dan ook nooit onder één noemer te vatten geweest. 

 

Begin 2014 neemt Arnout Malfliet de taak van dirigent over. Met zijn jarenlange ervaring en zijn diepgaande kennis van de oude muziek geeft hij aan het koor weer nieuwe en vaak grensverleggende impulsen. 

Koor aMUZEment